Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych
Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami :

POLTERMEX s.c . Piotr Sasinowski, Marcin Owczarek, przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP, numeru REGON, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru fax. podanych przez Państwa dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail jest POLTERMEX s.c . Piotr Sasinowski, Marcin Owczarek , z siedzibą przy ul. Ks..J. Chrościckiego 83/167 , 02-414 Warszawa, NIP , REGON 016415800, który reprezentuje Piotr Sasinowski +48 505001900, Marcin Owczarek +48 501498901 ,
  e-mail: Biuro@poltermex.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontynuacji współpracy w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień, doradztwa technicznego lub handlowego oraz innych zobowiązań, służących realizacji zawartych umów, zamówień, realizacji dostaw, wystawiania faktur VAT czy też, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi związane z realizacją zawartych umów oraz usług płatniczych; podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji wyżej wymienionej współpracy. Po tym okresie dane są przetwarzane w celach związanych z rozliczaniem działań spółki do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej współpracy.
  W związku z przedstawianiem ofert na usługi świadczone przez POLTERMEX s.c. do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w/w celu.
 5. Dane kontrahenta będą figurować w bazie Administratora do momentu:
  • powzięcia przez Administratora informacji, iż nie współpracuje z kontrahentem lub
  • poinformowania Administratora o zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.
 6. Dane osobowe kontrahentów nie podlegają profilowaniu oraz przekazywania do państwa trzeciego
 7. Kontrahent ma prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych , ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. – prawo do przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówień.
 9. POLTERMEX s.c. dokłada najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności kontrahentów. Poufność danych i ochrona danych osobowych stanowi dla nas kwestię priorytetową.

Pliki cookies - ciasteczka

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Osadzone treści z innych witryn

Na stronie mogą znajdować się osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych serwisów zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretny serwis.
Serwisy te mogą używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to dodatkowe śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeżeli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.